2A

 

Basisopties 2A 

In het tweede leerjaar A kan je naast de Algemene Vorming (25 lesuren) en de differentiatieuren (2 lesuren) kiezen uit één van de zes basisopties. Een basisoptie is een pakket van 5 lesuren per week waarin je een meer specifiek interessedomein verkent.

  2A
Algemene Vorming (25 u) + Differentiatie (2 u)  
Aardrijkskunde 1
Beeld 1
Engels 2
Frans* 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde* 5
BASISOPTIE (5 UUR)            
Latijn  5          
Economie en Organisatie   5        
Moderne Talen (NE-FR-EN) Wetenschappen      2 / 3      
STEM-Wetenschappen**       5    
STEM-Technieken**          5  

Maatschappij en Welzijn

           5

Een lesweek telt 32 lestijden: 25 lesuren algemene vorming, 2 lesuren differentiatie en 5 lesuren basisoptie
* Inclusief 1 lesuur toegevoegd vanuit het differentiatiepakket.
**In de basisopties STEM-Wetenschappen en STEM-technieken is een gedeelte van de leerstof gemeenschappelijk.
(STEM: Science-Technology-Engineering-Mathematics)

Bij de start in 2A maak je als leerling twee keuzes:
- keuze voor het traject Flex of het traject Extra voor de Algemene vorming en de differentiatieuren (27 lesuren)
- keuze voor één van de zes basisopties (5 lesuren)