Inschrijvingen - Digitaal aanmelden 1A of 1B

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022

Inschrijvingen voor het eerste jaar van de eerste graad (1A of 1B)

De inschrijvingen voor 1A en 1B verlopen via een digitaal aanmeldsysteem. Ouders die hun kinderen voor het schooljaar 2021-2022 willen inschrijven in het eerste jaar, melden zich aan op één centrale website.

Tijdslijn:

 Datum/periode  Wat?
 Van 29 maart 14.00 u. tot 26 april 14.00 u.  Aanmeldperiode voor 1A of 1B
 6 mei 2021  Toewijzing tickets via mail
 Van 10 mei tot 4 juni 2021  Omzetting van het T-ticket naar een definitieve inschrijving door de ouder tegen 1 juni (Na 4 juni vervalt het T-nummer)
 Ook vanaf 10 mei tot 4 juni 2021  Start vrije inschrijvingen 1A of 1B (kandidaat-leerlingen die niet hebben aangemeld in de periode 29 maart - 26 april)Via deze link https://www.aanmelden.school/  komt u op de aanmeldwebsite. U vindt er alle nodige informatie in afwachting van de start van de aanmeldperiode op 29 maart.

Lees vooraf zeer goed de voorwaarden voor een indicatorleerling.Na het verstrijken van de aanmeldperiode (26 april) kan je niet "zomaar" switchen van indicator- naar niet-indcatorleerling of omgekeerd. Een foute registratie door de ouder heeft ingrijpende gevolgen.

Inschrijvingen broers/zussen voor het eerste jaar van de eerste graad (1A of 1B)
Als jouw broer of zus in dit lopende schooljaar 2020-2021 een leerling is in SInt-Angela Ternat of in het Sint-Jozefsinstituut Ternat, dan heb je voorrang bij de inschrijving voor het eerste jaar (1A of 1B). Deze inschrijvingen verlopen ook via het aanmeldsysteem en de inschrijving dient te gebeuren tijdens de aanmeldperiode van 29 maart tot 26 april via  https://www.aanmelden.school/ . Als je de aanmelding uitvoert, kan je aanduiden dat je een broer of zus hebt (rijksregisternummer van broer/zus invullen) en bijgevolg behoor je zo tot de voorrangsgroep. Het systeem controleert dit digitaal.

Opgelet: na de aanmeldperiode vervalt de voorrang! Vergeet dus niet aan te melden in de periode 29 maart - 26 april.

Maximumcapaciteit 

- voor 1A: 320 leerlingen 
- voor 1B: 10   leerlingen

Een aantal van de plaatsen wordt voorbehouden voor indicatorleerlingen.

Hebt u uw kind aangemeld als indicatorleerling?
In dat geval zal u ons het bewijs moeten leveren dat uw kind een indicatorleerling is. U doet dit door ofwel het bewijs van studietoelage ofwel de verklaring op eer over het diploma van de moeder te mailen naar inschrijvingen@sint-angela-ternat.be. Wij kijken dit digitaal document na, loaden het op de aanmeldwebsite en dan is het opnieuw aan de ouder om via de aanmeldwebsite de inschrijving te voltooien. Voltooi dit tegen ten laatste 4 juni, liefst tegen 1 juni.

 
Akkoordverklaring met het schoolreglement
Bij de inschrijving (vanaf 10 mei) wordt online uw akkoordverklaring met het schoolreglement gevraagd. Het schoolreglement voor 2021-2022 is grotendeels inhoudelijk hetzelfde als het schoolreglement 2020-2021 dat u op onze schoolwebsite kan vinden. 
Vul bij de defintieve inschrijving (vanaf 10 mei indien u een T-nummer heeft) ook nog een aantal bijkomende inlichtingen in a.u.b. (bv. de studierichting voor het schooljaar 2021-2022)

Studieaanbod en studiekeuze
Wil je meer informatie over ons studieaanbod en ons pedagogisch project?
Of heeft u vragen over de studiekeuze? 
Neem dan zeker een kijkje op onze website!

Voor het tweede jaar 2A of 2B
Voor nieuwe leerlingen zijn inschrijvingen voor het 2de jaar pas mogelijk vanaf vrijdag 2 juli en uitsluitend op afspraak.