Digitaal aanmelden 1A/1B - Inschrijvingen

Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023

Inschrijvingen voor het eerste jaar van de eerste graad (1A of 1B)

De inschrijvingen voor 1A en 1B verlopen via een digitaal aanmeldsysteem. Ouders die hun kinderen voor het schooljaar 2022-2023 willen inschrijven in het eerste jaar, melden zich aan op één centrale website.

Tijdslijn:

Tijdslijn aanmelden 22 23

 

 Datum/periode  Wat?
 Van 28 maart 14.00 u. tot 25 april 14.00 u.  Aanmeldperiode voor 1A of 1B
 5 mei 2022  Toewijzing tickets via mail
 Van 6 mei tot 2 juni 2022  Omzetting van het T-ticket naar een definitieve inschrijving (Na 2 juni vervalt het T-nummer)
 Vanaf 9 mei tot 2 juni 2022  Start vrije inschrijvingen 1A of 1B (kandidaat-leerlingen die niet hebben aangemeld in de periode 28 maart - 25 april)Via deze link https://www.aanmelden.school/  komt u op de aanmeldwebsite. U vindt er alle nodige informatie in afwachting van de start van de aanmeldperiode op 29 maart.

Lees vooraf zeer goed de voorwaarden voor een indicatorleerling.Na het verstrijken van de aanmeldperiode (25 april) kan je niet "zomaar" switchen van indicator- naar niet-indcatorleerling of omgekeerd. Een foute registratie door de ouder heeft ingrijpende gevolgen.

Inschrijvingen broers/zussen voor het eerste jaar van de eerste graad (1A of 1B)
Als jouw broer of zus in dit lopende schooljaar 2021-2022 een leerling is in SInt-Angela Ternat of in het Sint-Jozefsinstituut Ternat, dan heb je voorrang bij de inschrijving voor het eerste jaar (1A of 1B). Deze inschrijvingen verlopen ook via het aanmeldsysteem en de inschrijving dient te gebeuren tijdens de aanmeldperiode van 28 maart tot 25 april via  https://www.aanmelden.school/ . Als je de aanmelding uitvoert, kan je aanduiden dat je een broer of zus hebt (rijksregisternummer van broer/zus invullen) en bijgevolg behoor je zo tot de voorrangsgroep. Het systeem controleert dit digitaal.

Opgelet: na de aanmeldperiode vervalt de voorrang! Vergeet dus niet aan te melden in de periode 28 maart - 25 april.


Maximumcapaciteit 

- voor 1A: 330 plaatsen 
- voor 1B: 10 plaatsen

Een aantal van de plaatsen wordt voorbehouden voor indicatorleerlingen.

Hebt u uw kind aangemeld als indicatorleerling?
In dat geval zal u ons het bewijs moeten leveren dat uw kind een indicatorleerling is. U doet dit door ofwel het bewijs van schooltoeslag ofwel de verklaring op eer over het diploma van de moeder te mailen naar inschrijvingen@sint-angela-ternat.be. Wij kijken dit digitaal document na, loaden het op de aanmeldwebsite en dan is het opnieuw aan de ouder om via de aanmeldwebsite de inschrijving te voltooien. Voltooi dit tegen ten laatste 2 juni, liefst tegen 1 juni.

 
Akkoordverklaring met het schoolreglement
Bij de inschrijving (=omzetting T-nummer naar inschrijving na 5 mei) wordt online uw akkoordverklaring met het schoolreglement gevraagd. Het schoolreglement voor 2022-2023 is grotendeels inhoudelijk hetzelfde als het schoolreglement 2021-2022 dat u op onze schoolwebsite kan vinden. 
Vul bij de defintieve inschrijving (vanaf 6 mei indien u een T-nummer heeft) ook nog een aantal bijkomende inlichtingen in a.u.b. (bv. de studierichting voor het schooljaar 2022-2023, een aantal vragen rond zorg en ev. begeleiding)

Studieaanbod en studiekeuze
Wil je meer informatie over ons studieaanbod en ons pedagogisch project?
Of heeft u vragen over de studiekeuze? 
Neem dan zeker een kijkje op onze website!

Voor het tweede jaar 2A of 2B (kennisgeving tot inschrijving)
Leerlingen die in het huidige schooljaar 2021-2022 in het eerste jaar in Sint-Angela school lopen, krijgen via hun klasleerkracht een document tot inschrijving voor het 2de jaar.
De inschrijving voor NIEUWE leerlingen voor het 2de jaar (= die momenteel NIET in het eerste jaar in Sint-Angela zitten) verloopt als volgt:
1. Vul de nodige gegevens in via deze link: https://forms.gle/NzajfoZ6N79CM8Yx6
2. Het invullen van dit online formulier biedt nog GEEN zekerheid dat uw kind een plaats zal hebben in het tweede jaar.
3. Ten vroegste begin juli zullen wij kunnen inschatten of er nog plaatsen vrij zijn in het 2de jaar. Zo ja, dan verwittigen we de ouders die via het formulier de kennisgeving tot inschrijving invulden.
4. We volgen, rekening houdend met de gekozen richting, de volgorde op de lijst om ouders te contacteren als er een plaats zou vrijkomen. Per studierichting (basisoptie) kunnen er maxima gesteld worden begin juli.
5. Onze huidige eerste jaars krijgen eerst een plaats in het 2de jaar. De kans is bestaande dat het aantal plaatsen in het tweede jaar miniem is of dat bepaalde richtingen al volzet zullen zijn begin juli.

  

Update (2022.07.05) voor het schooljaar 2022-2023 
Het heeft geen zin om de school te contacteren. Indien er een plaats vrij komt in het 2de jaar, neemt de school zelf contact op met de ouder(s) van de leerling die via de link het formulier i.v.m. de "kennisgeving" hebben ingevuld.
- 2A, Economie en organisatie: volzet
- 2A, Klassieke talen (Latijn): volzet
- 2A, Maatschappij en welzijn: volzet
- 2A, Moderne talen - Wetenschappen: volzet
- 2A, STEM-technieken: volzet
- 2A, STEM-wetenschappen: volzet
- 2B, Economie en organisatie: volzet
- 2B, Maatschappij en Welzijn: volzet