Digitaal aanmelden 1A/1B - Inschrijvingen

Inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024

Inschrijvingen voor het eerste jaar van de eerste graad (1A of 1B)

De inschrijvingen voor 1A en 1B verlopen via een digitaal aanmeldsysteem. Ouders die hun kinderen voor het schooljaar 2023-2024 willen inschrijven in het eerste jaar, melden zich aan op één centrale website. 

Tijdslijn vr 2023 2024


Tijdslijn:

 Datum/periode  Wat?
27 maart 2023 t/m 21 april 2023.  Aanmeldperiode voor 1A of 1B
11 mei 2023  Communicatie resultaat toewijzing = bekendmaking van de tickets via mail (T-nummer = toewijzing tot inschrijving)
16 mei 2023  Start inschrijvingen (zowel voor de aangemelde leerlingen met T-nummer, alsook start van de vrije inschrijvingen)
12 juni 2023  Inschrijvingstermijn voor leerlingen met ‘ticktet’ loopt afOp  https://www.aanmelden.school/  kan u alle nodige informatie vinden.
Wie tijdens de aanmeldperiode twijfelt over aanmelden of voor 1A of voor 1B, neemt contact op met de lagere school en/of het CLB (studieadvies) én ook met onze school (Sint-Angela Ternat). Wij informeren u over wat u dient te doen bij het aanmelden in die situatie.

Inschrijvingen broers/zussen voor het eerste jaar van de eerste graad (1A of 1B)

Als jouw broer of zus in dit lopende schooljaar 2022-2023 een leerling is in SInt-Angela Ternat of in het Sint-Jozefsinstituut Ternat, dan heb je voorrang bij de inschrijving voor het eerste jaar (1A of 1B). Deze inschrijvingen verlopen ook via het aanmeldsysteem en de inschrijving dient te gebeuren tijdens de aanmeldperiode van 27 maart tot 21 april via  https://www.aanmelden.school/ . Als je de aanmelding uitvoert, kan je aanduiden dat je een broer of zus hebt (rijksregisternummer van broer/zus invullen) en bijgevolg behoor je zo tot de voorrangsgroep. Het systeem controleert dit digitaal.
Ook kinderen van personeel van SInt-Angela of Sint-Jozef hebben voorrang en melden ook aan via https://www.aanmelden.school/

Opgelet: na de aanmeldperiode vervalt de voorrang! Vergeet dus niet aan te melden in de periode 27 maart - 21 april.


Maximumcapaciteit 

- voor 1A: 325 plaatsen 
- voor 1B: 10   plaatsen

 

Wat moet ik als ouder nog doen nadat mijn kind een T-nummer (ticket tot inschrijving) heeft ontvangen rond 15 mei?
Info hierover volgt later.

Akkoordverklaring met het schoolreglement
Het schoolreglement voor 2023-2024 is grotendeels inhoudelijk hetzelfde als het schoolreglement 2022-2023 dat u op onze schoolwebsite kan vinden. 
Wij informeren u later hoe de akkoordverklaring met het schoolreglement wordt gefinaliseerd.

Studieaanbod en studiekeuze

Wil je meer informatie over ons studieaanbod en ons pedagogisch project?
Of heeft u vragen over de studiekeuze? 
Neem dan zeker een kijkje op onze website!

Voor het tweede jaar 2A of 2B (kennisgeving tot inschrijving)
Leerlingen die in het huidige schooljaar 2022-2023 in het eerste jaar in Sint-Angela school lopen, krijgen via hun klasleerkracht een document tot inschrijving voor het 2de jaar.
De inschrijving voor NIEUWE leerlingen voor het 2de jaar (= die momenteel NIET in het eerste jaar in Sint-Angela zitten) verloopt als volgt:
1. Vul de nodige gegevens in via deze link: https://forms.gle/NbnrHk8rBS3UW8RK6. 2. Het invullen van dit online formulier biedt nog GEEN zekerheid dat uw kind een plaats zal hebben in het tweede jaar.
3. Ten vroegste begin juli zullen wij kunnen inschatten of er nog plaatsen vrij zijn in het 2de jaar. Zo ja, dan verwittigen we de ouders die via het formulier de kennisgeving tot inschrijving invulden.
4. We volgen, rekening houdend met de gekozen basisoptie, de volgorde op de lijst om ouders te contacteren als er een plaats zou vrijkomen. Per basisoptie (studierichting) kunnen er maxima gesteld worden begin juli.
5. Onze huidige eerste jaars krijgen eerst een plaats in het 2de jaar. De kans bestaat dat het aantal plaatsen in het tweede jaar miniem is of dat bepaalde basisopties al volzet zullen zijn begin juli.

  

Hieronder staat nog info voor het lopende schooljaar 2023-2024:

Update (2023.07.05) voor het schooljaar 2023-2024 
Het heeft geen zin om de school te contacteren. Indien er een plaats vrij komt in het 2de jaar, neemt de school zelf contact op met de ouder(s) van de leerling die via de link het formulier i.v.m. de "kennisgeving" hebben ingevuld.
- 2A, Economie en organisatie: volzet
- 2A, Klassieke talen (Latijn): volzet
- 2A, Maatschappij en welzijn: volzet
- 2A, Moderne talen - Wetenschappen: volzet
- 2A, STEM-technieken: volzet
- 2A, STEM-wetenschappen: volzet
- 2B, Economie en organisatie: volzet
- 2B, Maatschappij en Welzijn: volzet