Eerste jaar (2019-2020)

 

Lessentabel eerste jaar

De lessentabel in 1A is opgebouwd uit 27 lesuren algemene vorming en uit een differentiatiepakket van 5 lesuren. Zo krijg je als leerling de kans om op zoek te gaan naar je talenten en om deze verder te ontplooien. Afhankelijk van de keuze die je maakt, worden deze 5 lesuren ingevuld met verschillende vakken.
In alle vakken hebben de leerkrachten aandacht voor remediëring en voor verdieping.
1A is volzet voor het huidige schooljaar 2019-2020.

  Eerste leerjaar AEerste leerjaar B
  Latijn
1LAT
Taal - wetenschappen - wiskunde
1TWW
Taal - techniek (+keuzepakket**)
1TTS of 1TTM
1B
Aardrijkskunde 2 2 2 -
Beeld 1 1 1 1
Engels 1 1 1 1
Frans 4 4 4 3
Geschiedenis 1 1 1 -
Godsdienst 2 2 2 2
Latijn 4 - - -
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Mens en samenleving 2 2 2 -
Muzikale opvoeding 1 1 1 1
Natuurwetenschappen 2 3 2 -
Nederlands 4 5 5 5
Nederlands/Frans* - 1* 1* -
Techniek 2 2 2 4

Technische vaardigheden
Keuzepakket:
- STEM-technieken
- Maatschappij en welzijn

- - 2** -
Wetenschappen - - - 3
Wiskunde 4 5 4 4
Exploratie***  - - - 2
Maatschappelijke vorming - - - 3
Titularisuur - - - 1
Totaal aantal lesuren: 32 32 32 32

Nederlands/Frans*

Tijdens dit lesuur zijn het de vakleerkrachten Nederlands en Frans die wekelijks op maat bepalen of een leerling zich dient te verdiepen of te remediëren voor het vak Nederlands of het vak Frans.