Tweede jaar (2020-2021)

Basisopties 2A en 2B vanaf september 2020

Na het eerste jaar kan je in het tweede jaar in 2A of  2B kiezen uit de volgende basisopties

 Basisopties in:    2A 2B
 Basisopties in 2A
Basisopties in 2B 

 

Klassieke talen

In het tweede jaar bouw je verder op de woordenschat en de taalkennis die je geleerd hebt in het eerste jaar. Terwijl je de Latijnse taal verder leert ontdekken en begrijpen, kom je meer te weten over de Grieks-Romeinse beschaving. Je leert welke invloed deze klassieke taal heeft op de moderne talen.

Moderne talen & Wetenschappen

In deze basisoptie is taal in de brede zin van het woord een belangrijke pijler. Je oefent in de lessen Nederlands, Frans en Engels communicatieve vaardigheden in. Je leert via de taalvakken verschillen in culturen ontdekken en je maakt kennis met verschillende tekstvormen en genres (literatuur, poëzie, gedichten, fictie).
Wetenschappen in de ruime zin van het woord is de tweede belangrijke pijler van deze basisoptie: je onderzoekt wetenschappelijke verschijnselen en zoekt er een verklaring voor. In dit wetenschappelijk denkkader zal je ervaren dat natuur en wetenschappelijk inzicht hand in hand gaan. Samen kunnen ze bijdragen tot een moderne en duurzame samenleving.
De richting 1A Talen-wetenschappen-wiskunde is een goede springplank voor de stap naar de basisoptie 2A Moderne talen & Wetenschappen.

STEM-wetenschappen

De basisoptie STEM-wetenschappen stelt je inzichtelijk, abstract en theoretisch denken op de proef. Je onderzoekt welke wetenschappelijke oorzaak er schuil gaat achter de technologische processen. We dagen je uit om een prototype te bouwen van een idee, om iets nieuws te bedenken dat functioneel is. STEM-facetten vind je terug in verschillende domeinen en sectoren: ICT, elektronica, mechanica, wiskunde, fysica, biologie, chemie …
(STEM staat voor Science-Technology-Engineering-Mathematics.)
In de richting 1A Talen-wetenschappen-wiskunde komen alle leerfacetten aan bod. Na het eerste jaar ben je goed voorbereid voor een start in de basisoptie 2A STEM-wetenschappen.

STEM-technieken

In de basisoptie STEM-technieken ga je technisch-wetenschappelijke uitdagingen aan. Je zoekt actief uit hoe bepaalde prototypes of ontwerpvormen zijn gerealiseerd en vooral … je zal zelf aan de slag gaan. In deze basisoptie zal je je vaardigheden zeker kunnen tonen en dit alles in een technisch-wetenschappelijke sfeer. Ben jij een actieve Einstein die graag de handen uit de mouwen steekt?
De basisoptie STEM-technieken bieden we aan in 2A en 2B. Er zijn gelijkenissen, maar ook verschillen naar aanpak en moeilijkheidsgraad van de praktische opdrachten.
(STEM staat voor Science-Technology-Engineering-Mathematics.)
In de richting 1A Taal-techniek met het keuzepakket STEM-technieken leer je praktische vaardigheden aan die je goed voorbereiden op de basisoptie 2A STEM-technieken.

Economie en Organisatie

In deze basisoptie ontdek je waar een ondernemer rekening moet mee houden als hij/zij een product wil maken, op de markt brengen en er hopelijk ook winst kan uit halen. De invloed van de prijs op vraag en aanbod, de do's en don'ts van het kopen en verkopen ... Kortom, je leert de eerste kneepjes van het ondernemerschap. Bovendien bekijk je het economisch proces ook vanuit de bril van de consument. Wat is nu eigenlijk privacy en GDPR? En natuurlijk leer je heel wat ICT-vaardigheden.  
Deze basisoptie wordt aangeboden in 2A en 2B met aangepaste invulling.

Maatschappij en Welzijn

De component "maatschappij"
In deze basisoptie zal je stapsgewijs een beter inzicht krijgen in de interactie tussen mensen. Je leert mensen observeren, hoe ze reageren, welke verbale en non-verbale communicatie ze gebruiken en hoe ze elkaar (on)bewust beïnvloeden. Je kijkt niet alleen naar het individu, maar ook naar samenlevingsvormen en hoe leefgemeenschappen en culturen met elkaar in gesprek gaan en interageren. Je kan je sociale en mondelinge vaardigheden in deze basisoptie naar een hoger niveau tillen!
De component "welzijn"
Het welzijn van de mens zal je vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken en leren doorgronden. Welke invloed heeft onze levensstijl op onze fysieke en mentale gezondheid?
Deze basisoptie bieden we aan in 2A en 2B met een aangepaste invulling.
In 2B maken we een aantal welzijnscomponenten experimenteel zeer concreet. We spreken niet alleen over mode en verzorging, over gezonde voeding en gezonde levensstijl … Je gaat ook actief aan de slag in de lessen. Zo kan je jouw talenten tonen en verder ontplooien.