Indicator en niet-indicator leerlingen

Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om plaatsen te voorzien voor indicator en niet-indicatorleerlingen.

Wanneer behoor je tot de indicatorgroep?

  • Het gezin ontving een schooltoelage in schooljaar 2018-2019 of een schooltoeslag in 2019-2020.
  • De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs.

Bij elke nieuwe inschrijving moet een leerling aan de hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt.

Update na 25 mei:
Momenteel zijn er geen plaatsen beschikbaar. Er is een wachtlijst.

              Aantal beschikbare plaatsen na de aanmeldingsperiode voor:
  Indicatorleerlingen Niet-indicatorleerlingen
1A    
1B    

(De aantallen van de voorrangsgroepen "broers/zussen/kinderen van eigen personeel" worden apart geteld en zitten niet in deze cijfers.)