Inschrijvingen - Digitaal aanmelden 1A of 1B

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022

Inschrijvingen voor het eerste jaar van de eerste graad (1A of 1B)

De inschrijvingen voor 1A en 1B verlopen via een digitaal aanmeldsysteem. Ouders die hun kinderen voor het schooljaar 2021-2022 willen inschrijven in het eerste jaar, melden zich aan op één centrale website. 
 

Tijdslijn:

 Datum/periode  Wat?
 Van 29 maart 14.00 u. tot 26 april 14.00 u.  Aanmeldperiode voor 1A of 1B
 6 mei 2021  Toewijzing tickets via mail
 Vanaf 10 mei 2021  Omzetting van het T-ticket naar een definitieve inschrijving
 Ook vanaf 10 mei tot 4 juni 2021  Start vrije inschrijvingen 1A of 1B (kandidaat-leerlingen die niet hebben aangemeld in de periode 29 maart - 26 april)


Via deze link https://www.aanmelden.school/  komt u op de aanmeldwebsite. U vindt er alle nodige informatie in afwachting van de start van de aanmeldperiode op 29 maart.

Begin februari zal er nog meer informatie over ons studieaanbod beschikbaar zijn op onze website.

 

Infodag van 24 april 2020 en de inschrijvingsdag van 25 april 2020 zijn geannuleerd wegens het coronavirus.

Info over de aanmeldingen/inschrijvingen voor het eerste jaar (update 25 mei 2020)

Op 25 mei ontvangen de ouders van aangemelde kinderen via mail info omtrent de aanmelding en de stappen die ze nog dienen te ondernemen.


Hebt u een T-ticket (=Toewijzing) voor inschrijving in Sint-Angela ontvangen?

Dan moet u voor 8 juni dit T-ticket verzilveren via de aanmeldwebsite www.naarschoolindilbeekternat.be
Pas dan is uw kind echt ingeschreven. 
Bij de inschrijving wordt uw akkoordverklaring met het schoolreglement gevraagd. Het schoolreglement voor 2020-2021 is grotendeels analoog met het schoolreglement 2019-2020 dat u op onze schoolwebsite kan vinden. 
Vul ook nog een aantal bijkomende inlichtingen in a.u.b. (bv. de studierichting voor het schooljaar 2020-2021)

Hebt u uw kind aangemeld als indicatorleerling?

In dat geval zal u ons het bewijs moeten leveren dat uw kind een indicatorleerling is. U doet dit door ofwel het bewijs van studietoelage ofwel de verklaring op eer over het diploma van de moeder te mailen naar inschrijvingen@sint-angela-ternat.be. Wij kijken dit digitaal document na, loaden het op op de aanmeldwebsite en dan is het opnieuw aan de ouder om via de aanmeldwebsite de inschrijving te voltooien. Voltooi dit tegen 8 juni.


Hebt u een R-ticket (=Reservenummer) voor de wachtlijst van Sint-Angela ontvangen?

Dan kan u uw kind voorlopig nog niet inschrijven. U hoeft echter niet direct te panikeren.  De kans bestaat dat er nog leerlingen zich uitschrijven en dat er daardoor plaatsen vrij komen. Uw plaats op de wachtrij kan u volgen via de aanmeldwebsite.

 

Hebt u uw kind nog niet aangemeld tijdens de aanmeldperiode 22 april-13 mei?

Dan kan u vanaf 2 juni 10.00 u. uw kind alsnog aanmelden (= "kennisgeving tot inschrijving"). Vanaf dinsdag 2 juni verschijnt hier een link naar een online formulier dat u invult. Doordat er al een wachtlijst is, zullen de leerlingen die zich vanaf 2 juni aanmelden via deze link, achteraan op de wachtlijst komen, in chronologische volgorde van aanmeldtijdstip. 

Link naar "kennisgeving tot inschrijving": https://forms.gle/oP9MfNHLtYdPFJHJ6

 

Heeft u nog bijkomende vragen over de aanmeldingsprocedure en het verloop ervan? Mail uw vraag naar inschrijvingen@sint-angela-ternat.be


Broers, zussen en kinderen van personeel hebben voorrang. De inschrijvingen voor deze voorrangsgroep zijn reeds afgerond. Deze inschrijvingen blijven gelden! Broers, zussen en kinderen van personeel moeten dus niet aanmelden.

Maximumcapaciteit (update 25 mei 2020)
- voor 1A: 345 leerlingen 

- voor 1B: 10 leerlingen

Een aantal van de plaatsen wordt voorbehouden voor indicatorleerlingen.


Studieaanbod en studiekeuze
Wil je meer informatie over ons studieaanbod en ons pedagogisch project? 
Of heeft u vragen over de studiekeuze? 
Neem dan zeker een kijkje op onze website! U kan uw vraag ook mailen naar inschrijvingen@sint-angela-ternat.be 

Inschrijvingen voor het tweede jaar 2A/2B?

De inschrijvingen voor 2A/2B verlopen door de geldende coronamaatregelen digitaal. Via onderstaande link kan u uw kind aanmelden (= "kennisgeving tot inschrijving") voor 2A of 2B. Deze digitale kennisgeving tot isnchrijving geeft geen garantie op definitieve inschrijving. U zal mogelijks even geduld moeten hebben alvorens we kandidaat nieuwe leerlingen in 2A of 2B kunnen bevestigen in welke mate er nog een plaats beschilbaar is in de verschillende basisopties in 2A of in 2B.

https://forms.gle/Vo13mCkCkFPWyGhUA

 Update 2020.07.01  voor 2A/2B:

2A:
- Economie en Organisatie: 23                   > volzet
- Klassieke Talen Latijn: 69                         > volzet
- Maatschappij en Welzijn: 41                     > volzet
- Moderne Talen - Wetenschappen: 86     > volzet
- STEM-Technieken: 19                               > volzet
- STEM-Wetenschappen: 39                       > volzet

2B:
- Economie en Organisatie + Maatschappij en Welzijn: 11  > volzet